Resmi İstatistik Portalı


Yazilim

Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve  uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanmaktadır. 

Proje Cygnus Bilgi Teknolojileri ile beraber çözüm ortağı olarak TÜİK için Django framework kullanılarak geliştirilmiştir.

Web adresi : RESMİ iSTATİSTİK PORTALI http://resmiistatistik.gov.tr/