Vintel Yapay Zeka İş Güvenliği Uzmanı

Yazilim

    Vintel Yapay Zeka Destekli İş Güvenliği Uzmanı atölye, işyeri, fabrika, imalathane, okul, spor tesisi ve diğer üretim tesislerinde görev alan Yapay Zeka Iş Güvenliği Uzmanı yazılımıdır. Ar-Ge çalışması Manisa Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Meşe Bilişim firmasında devam etmektedir. 

    Yapay zeka; insan zekasına özgü olan algılama, fikir yürütme, öğrenme, sorun çözme, iletişim kurma, düşünme, analiz etme ve karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları yerine getirebilen bir yazılım olarak tanımlanabilir. Bu teknoloji özellikle bankacılık, pazarlama, finans, oyun, otonom cihazlar gibi alanlarda giderek artan ölçüde kullanılmaktadır. Bununla birlikte yapay zekanın işyerinde sağlık ve güvenlik üzerinde büyük bir etkisi olacağı anlaşılmış ve birçok işkolunda bu etki hissedilmeye başlanmıştır.

Kaynak: https://euro-line.com.tr/